Live Tabs
اخبار
برگزاری کلاس آموزشی افسردگی در سالمندان
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/06/18 08:11:38 ق.ظ

ادامه مطلب...


برگزاری کلاس آموزشی مهارت حل مسئله
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/07/16 09:28:32 ق.ظ

به همت خانه سلامت شبیری-جی (ناحیه 1) 10، واحد سلامت اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری ناحيه یک ، کلاس... ادامه مطلب...


برگزاری کلاس آموزشی تاثیر رسانه بر کودک و خانواده
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/07/16 10:36:17 ق.ظ

به همت خانه سلامت شبیری-جی (ناحیه 1) 10،کلاس آموزشی تاثیر رسانه بر کودک و خانواده با هدف آشنایی بی... ادامه مطلب...


برگزاری کلاس آموزشی تاثیر بازیهای کودکان در رشد هیجانی و اجتماعی
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/07/16 10:44:37 ق.ظ

به همت خانه سلامت شبیری-جی (ناحیه 1) 10،کلاس آموزشی تاثیر بازیهای کودکان با هدف آشنائی والدین با چ... ادامه مطلب...


برگزاری کلاس آموزشی ایجاد اعتماد به نفس
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/07/16 11:06:28 ق.ظ

به همت خانه سلامت شبیری-جی (ناحیه 1) 10،کلاس آموزشی ایجاد اعتماد به نفس با هدف تغییرات در خود پندا... ادامه مطلب...


برگزاری کلاس آموزشی تربیت مثبت کودک
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/07/16 11:28:26 ق.ظ

به همت خانه سلامت شبیری-جی (ناحیه 1) 10،کلاس آموزشی با هدف آشنائی والدین با بهتر کردن شرایط خانواد... ادامه مطلب...


برگزاری کلاس آموزشی رفتار با نوجوانان
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/07/16 11:36:23 ق.ظ

به همت خانه سلامت شبیری-جی (ناحیه 1) 10،کلاس آموزشی رفتار با نوجوانان با هدف ایجاد نحوه برخورد منا... ادامه مطلب...


برگزاری کلاس آموزشی مهارت تربیت فرزند
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/07/16 11:49:03 ق.ظ

به همت خانه سلامت شبیری-جی (ناحیه 1) 10،کلاس آموزشی لجبازی در کودکان با هدف آشنایی والدین با علل ب... ادامه مطلب...


برگزاری کلاس آموزشی پرورش گلهای آپارتمانی
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/07/16 11:53:37 ق.ظ

به همت خانه سلامت شبیری-جی (ناحیه 1) 10،کلاس آموزشی پرورش گلهای آپارتمانی با هدف ارائه خدمات مورد ... ادامه مطلب...


برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از پوکی استخوان
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/07/16 11:56:46 ق.ظ

به همت خانه سلامت شبیری-جی (ناحیه 1) 10،کلاس آموزشی پیشگیری از پوکی استخوان با هدف ارائه راههای پی... ادامه مطلب...


Live Tabs
Live Tabs