Enter Title

مسئول خانه جهادیه و خدمات اجتماعی

Live Tabs
اخبار
نصب تندیس عروج در منطقه 10 تهران
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/08/05 02:43:59 ب.ظ

ادامه مطلب...


ارتباط با سامانه 1888 موجب افزایش اعتماد شهروندان به شهرداری تهران
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/08/08 10:30:45 ق.ظ

ادامه مطلب...


اجرای طرح بیمه تکمیلی زنان سرپرست خانوارو فرزندان در منطقه 10
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1392/08/08 11:29:45 ق.ظ

ادامه مطلب...


برگزاری جشن میلاد صاحب الزمان (عج) در سامانسرای اسلامشهر
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1393/03/26 02:26:45 ب.ظ

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 10 توسط( اداره خدمات اجتماعی) معاونت اجتماعی و فرهنگی  مراسم جشن... ادامه مطلب...


برگزاری کلاس تراشه دوزی
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1393/04/08 11:49:38 ق.ظ

به همت واحد خدمات اجتماعی و رفاهی(آسیب) ناحیه یک، کلاس آموزش تراشه دوزی برگزار شد. به گزارش رواب... ادامه مطلب...


-برپایی غرفه بافتنی و خیاطی توسط کارآفرین منطقه 10 در ماه ضیافت الهی در مجتمع شهید غنی پور
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1393/04/15 12:21:15 ب.ظ

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 10، به همت اداره خدمات اجتماعی غرفه مربو... ادامه مطلب...


برپایی غرفه صنایع دستی (تولید کیف های چرم طبیعی) توسط کارآفرین منطقه 10
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1393/04/15 12:30:36 ب.ظ

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 10، به همت اداره خدمات اجتماعی غرفه مربو... ادامه مطلب...


برپایی غرفه ساخت مجسمه و کاشی شکسته توسط اداره خدمات اجتماعی در ماه ضیافت الهی در مجتمع شهید غنی پور
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1393/04/17 09:42:57 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 10، به همت اداره خدمات اجتماعی غرفه مربو... ادامه مطلب...


برپایی غرفه عرضه محصول تولیدی (طراحی روی شیشه )توسط اداره خدمات اجتماعی در ماه ضیافت الهی در مجتمع شهید غنی پور
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1393/04/17 09:47:37 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 10، به همت اداره خدمات اجتماعی غرفه مربو... ادامه مطلب...


برپایی غرفه ساخت (گل های کریستال) توسط اداره خدمات اجتماعی در ماه ضیافت الهی در مجتمع شهید غنی پور
ایجاد شده توسط : MYTEHRAN\ezatizadeh در 1393/04/17 09:49:59 ق.ظ

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 10، به همت اداره خدمات اجتماعی غرفه مربو... ادامه مطلب...