اطلاعات محله

                                           (جدول مراکز مذهبی)

ردیف نام مسجد آدرس دقیق مسجد نام امام جماعت تلفن همراه امام جماعت تلفن مسجد نام رییس هیئت امنا مسجد
1 14 معصوم (ع) خ سبحانی ک رضوان عبداللهی 09197741668 66420362 فلاح
2 جواد الائمه(ع) خ سبحانی خ برادران فلاح شایگان 66694284 66615379 عباس باز بندی
3 علی ابن ابیطالب(ع) خ سبحانی خ شهید رویایی عیوقی 55720991 66656392 اعظمی
4 علی ابن موسی الرضا(ع) خ سی متری جی خ سادات خ رجبی مبین 09354238513 ندارد فتحی
5 قمر بنی هاشم (ع) خ سی متری جی ملکوتی 09121044800 09124485737 کاظمی
6 سید الشهدا (ع) خ امامزاده عبدالله ک معمار زاده موسوی 09123703548 ندارد عسگری

                        

 

                                 (جدول مراکز آموزشی_مدارس)

ردیف نام واحد آموزشی جنسیت آدرس
1 متوسطه دوم ریحانه النبی دخترانه خ سبحانی نبش ک کارگر
2 متوسطه دوم چمران پسرانه خ سبحانی ک قلی زاده نرسیده به سینما جی
3 متوسطه دوم المهدی پسرانه خ سبحانی ک شهید دهقانی نرسیده به خ نوری
4 دبستان خورشید ولایت پسرانه خ 16 متری امیری ک شهید دهقانی
5 متوسطه دوم فر دانش دخترانه خ نوری نبش نعلبندلو روبروی سرای محله

                              

                               

                                         (جدول مراکز بهداشتی)

ردیف نام مرکز بهداشتی درمانی آدرس
1 درمانگاه 14 معصوم خ سبحانی ک رضوان

                            

 

                                              (جدول مراکز تجاری)  

ردیف نام مرکز تجاری آدرس
1 پاساژ علی خ 16 متری امیری

                                   

 

                                        (جدول بوستان ها و پارک ها) 

ردیف نام آدرس سال احداث مساحت (مترمربع)
1 بوستان شبیری خ جرجانی کوچه شقایق 1371 2500متر مربع
2 پاتوق محله آذری خ قزوین خ امامزاده عبدالله 1389 1400مترمربع

                                      

 

                                     (جدول ایستگاه های اتوبوسرانی)

ردیف نام ایستگاه نشانی ایستگاه نام یا شماره خط نام مبدا خط نام مقصد خط
1 16متری خ سی متری جی 272 شمشیری پایانه انقلاب
2 16 متزی خ سی متری جی 379 شمشیری پایانه ولیعصر
3 16 متری خ سی متری جی 413 شمشیری پایانه فیاض بخش
4 مسجد خ سی متری جی 4549 شمشیری پایانه فیاض بخش

 

 

                                         (جدول مراکز فرهنگی و بسیج)

ردیف نام مکان نوع مکان خیابان اصلی پلاک شهرداری
1 حوزه 226 بشیر حوزه مقاومت بسیج 30 متری جی 43
2 قمر بنی هاشم  پایگاه مقاومت بسیج 30 متری جی 161
3 225 مرصوص پایگاه مقاومت بسیج 30 متری جی 161
4 دفترمسجد قمر بنی هاشم مرکز رسیدگی به امور مساجد 30 متری جی 163
5 علمدار کربلا مرکز فرهنگی 30 متری جی 165
6 ناحیه مقاومت بسیج مقداد پایگاه مقاومت بسیج شهیدان زمانی برادران فلاح 79
7 مقاومت بسیج جوادالائمه پایگاه _حوزه مقاومت بسیج 225 مرصوص برادران فلاح 79

                                  

     

                                   (جدول مراکز فرهنگی_سینما)

ردیف نام مرکز فرهنگی آدرس_تلفن
1 سینما جی خ سبحانی نبش خ فلاح_66696207