کلاسها

امکانات و کلاسهای سرای محله : 

1.      آموزش کامپیوتر

2.      آموزش خیاطی و روبان دوزی

3.      آموزش زبان انگلیسی

4.      باشگاه چاقی ایروبیک و یوگا

5.      کلاس شطرنج

6.      اوریگامی

7.      خانه اسباب بازی

8.      کتابخانه

9.      خانه IT

10.   کلاس طراحی و نقاشی

11.  کلاس قالی بافی و گلیم بافی

12.  کلاس گلسازی و شمع سازی

13.  کلاس معارف و تفسیر قرآن

.     14.کلاس بافتنی

      15.کلاس چرم دوزی

      16.کلاس عروسک نمدی